Зворотний зв'язок Ви звертаєтесь в Інститут економіки та прогнозування НАН України
йцуйцу
close
menu

Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна

Договір про співпрацю від 11.09.2023 № 0102-805

Упровадження якісно нових підходів освітньої діяльності у вищій освіті у поєднанні з активізацією наукової діяльності сторін, поглиблення взаємодії науки з навчальним процесом, підготовка нового покоління висококваліфікованих фахівців для наукоємних галузей економіки, провадження інноваційної діяльності та створення науково-навчального комплексу "Вища школа економіки та соціогуманітарного розвитку".