Зворотний зв'язок Ви звертаєтесь в Інститут економіки та прогнозування НАН України
йцуйцу
close
menu

Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна"

Договір № 145/1-С від 12.01.2021

Використання спільного потенціалу у сфері підготовки здобувачів вищої освіти на всіх рівнях з метою здобуття ступеня вищої освіти  за узгодженими освітньо-професійними (освітньо-науковими) програмами за спеціальностями галузей знань 07 «Управління та адміністрування» та спеціальності 051 "Економіка".