Зворотний зв'язок Ви звертаєтесь в Інститут економіки та прогнозування НАН України
йцуйцу
close
menu

Політика використання

1. Загальні положення

1.1. Дана Політика використання сайту (далі - Політика) регламентує правовідносини між адміністрацією Інституту економіки та прогнозування НАН України (далі - Адміністрація) і фізичною особою (далі - Користувач) при використанні інтерактивних ресурсів сайту, а також при розміщенні текстових повідомлень, відео, аудіо, графічних матеріалів (далі - Матеріали) на сайті в мережі Інтернет за адресом https://ief.org.ua/ (далі - Сайт). Користувачем вважається фізична особа, що пройшла реєстрацію на сайті й використовує сервіси Сайту. Текст цієї Політики виводиться Користувачеві при реєстрації. Політика набуває чинності з моменту погодження Користувачем з її умовами, шляхом реєстрації на Сайті. Користувач може використовувати сервіси й служби Сайту тільки після реєстрації.

1.2. Дана Політика може бути змінена Адміністрацією без жодного спеціального повідомлення Користувачеві. Нова редакція Політики набуває чинності з моменту її розміщення на Сайті.

1.3. Правовідносини, що виникають між Користувачем і Адміністрацією, у зв'язку з виконанням даної Політики, регулюються законодавством України.

2. Взаємодія

2.1. Сайт надає Користувачам інтернет-сервіси (далі в цілому - Сервіс), що включають:

2.1.1. висвітлення діяльності Інституту (власне контент Сайту https://ief.org.ua доступний без реєстрації);

2.1.2. засоби розміщення Користувачами своїх Матеріалів, які отримані внаслідок виконання співробітниками ІЕП своїх функціональних обов’язків згідно посадових інструкцій;

2.1.3. засоби реєстрації, відновлення паролю і зворотнього зв’язку.

2.2. Для того щоб скористатися функціями й Сервісами Сайту, Користувач повинен пройти наступну процедуру реєстрації:

2.2.1. Заповнити реєстраційну форму;

2.2.2. Висловити згоду з умовами даної Політики;

2.2.3. Висловити згоду з умовами Політика у сфері конфіденційності. При цьому Адміністрація здійснює перевірку надаваної Користувачем інформації на предмет правдивості та відповідності інформації, наданої у відділ кадрів ІЕП.

2.2.4. По завершенні процесу реєстрації Користувач вводить логін і пароль облікового запису для доступу до Сервісів Сайту. Користувач персонально несе відповідальність за безпеку свого логіна і пароля, а також повну відповідальність за всі дії, які будуть здійснені Користувачем в процесі використання сервісів Сайту під введеними логіном та паролем.

2.2.5. Користувач погоджується з тим, що Адміністрація має право збирати і зберігати реєстраційні дані Користувача (в разі отримання таких), в рамках Сервісу з метою виконання положень цієї Політики.

2.3. Всі питання надання прав доступу до мережі Інтернет, купівлі та встановлення для цього відповідного обладнання і програмного забезпечення вирішуються Користувачем самостійно і не підпадають під дію цієї Політики.

2.4. Пароль Користувача для роботи із сервісами Сайту може бути відновлений Адміністрацією тільки в разі надання точної, вірної і повної інформації, зазначеної при первинній реєстрації Користувачем облікового запису або при ідентифікації Користувача службою кадрів ІЕП.

2.5. Розміщення Матеріалів і використання Сервісів Сайту здійснюється лише відповідальними особами призначеними наказом по ІЕП і лише в обсязі передбаченому відповідною роллю користувача. Розміщення Матеріалів, крім персональних даних, дозволяється лише із письмового дозволу або директора Інституту, або його заступника з відповідного напряму роботи, або Вченого Секретаря. Розміщення Матеріалів і використання Сервісів Сайту від імені інших користувачів забороняється.

2.6. Якщо який-небудь матеріал виставлений неправомірно або порушує правила користування Сайтом і/або є таким і/або містить інформацію, яка вступає в протиріччя з вимогами чинного законодавства, такий матеріал підлягає видаленню.

3. Розміщення Матеріалів на Сайті

3.1. Користувач надає свої Матеріали для оприлюднення на Сайті, а також передає Адміністрації виключне право надання широкого доступу до Матеріалів в межах даного ресурсу без виплати будь-якої винагороди.

3.2. Користувач погоджується з тим, що Адміністрація має право розміщувати на сторінках, що містять Матеріали Користувача, рекламні банери і оголошення, модифікувати Матеріали з метою розміщення реклами.

3.3. Відповідальність за несанкціоноване копіювання і використання матеріалів несуть всі та будь-які юридичні і фізичні особи, які неправомірно використовували Матеріали, розміщені на Сайті.

3.4. До тих пір, поки не встановлено інше, всі майнові і особисті немайнові права на Матеріал належать Адміністрації. Користувач попереджений про встановлену чинним законодавством України відповідальність за неправомірне використання та розміщення чужих матеріалів (творів). У разі якщо буде встановлено, що Користувач, який розмістив Матеріали, не є їх законним правоволодільцем, ці Матеріали будуть вилучені з вільного доступу на першу вимогу законного правоволодільця.

3.5. Матеріали, що розміщуються на Сайті, не повинні містити:

3.6. Користувач розуміє і погоджується з тим, що за всю інформацію, дані, текст, програми, музику, звуки, фотографії, графіку, відео, повідомлення та інші матеріали, розміщені для загального доступу або передані в приватному порядку, відповідальна особа, яка надала дозвіл на дане розміщення.

3.7. Користувач не може передавати для опублікування Матеріали, якщо вони не були створені особисто Користувачем або на розміщення яких у Користувача немає дозволу керівництва Адміністрації.

3.8. У разі надходження претензій від третіх осіб, пов'язаних з розміщенням Користувачем матеріалів, Користувач самостійно і за свій рахунок врегулює вказані претензії.

4. Видалення Матеріалів Користувача

4.1. Користувач погоджується з тим, що Адміністрація залишає за собою право припинити дію облікового запису Користувача та / або заблокувати Користувачеві доступ до Сайту, в будь-який час без попереднього повідомлення Користувача і без зазначення причини, в наступних випадках: 

4.2. Користувач має право в будь-який момент відмовитися від використання свого облікового запису на Сайті. В цьому випадку Адміністрація видаляє обліковий запис Користувача на всіх Сервісах Сайту. Матеріали, розміщені Користувачем на Сервісах в подібних випадках, можуть або  знищуватися без можливості відновлення автоматично, або залишитися з дозволу Адміністрації на Сайті.

4.3. Припинення дії облікового запису Користувача передбачає:

4.4. Адміністрація залишає за собою право на свій власний розсуд змінювати (модерувати) або видаляти будь-яку надану Користувачем інформацію, в тому числі інформацію (матеріали), що порушує(ють) заборони, встановлені п.3.5. цієї Політики (а також будь-які інші заборони і вимоги, передбачені чинним законодавством України), включаючи особисті повідомлення і коментарі, з попереднім повідомленням або без такого, не відповідаючи за будь-яку шкоду, яка може бути заподіяна Користувачеві такою дією.

4.5. У разі розміщення Користувачем Матеріалів, які йому не належать та надходження від правоволодільця мотивованої скарги на порушення його охоронюваних законом прав, Адміністрація має право видалити розміщений Користувачем контент, або заблокувати доступ до нього Користувачів без повідомлення Користувача і без пояснення причин.

5. Права і обов'язки

5.1. Адміністрація намагається забезпечувати безперебійну роботу Сайту, однак не несе відповідальності за повну або часткову втрату Матеріалів, що розміщуються Користувачем, а також за недостатню якість або швидкість надання Сервісу.

5.2. Користувач має право надавати для розміщення на Сайті об'єкти інтелектуальної власності, право на використання яких належить йому на законних підставах.

5.3. Адміністрація має право відмовити Користувачеві в розміщенні Матеріалів, текстових повідомлень, а також видалити Матеріали на свій розсуд, якщо їх зміст суперечить вимогам цієї Політики.

5.4. Користувач погоджується з тим, що він несе повну відповідальність за Матеріали, розміщені ним на Сайті. Адміністрація несе відповідальності за відповідність їх вимогам законодавства, за порушення авторських прав, несанкціоноване використання знаків для товарів і послуг (торговельних марок), фірмових найменувань і їх логотипів, а також за можливі порушення прав третіх осіб у зв'язку з розміщенням Матеріалів на сайті. У разі надходження претензій від третіх осіб, пов'язаних з розміщенням Матеріалів, Користувач самостійно і за свій рахунок врегулює вказані претензії.

5.5. Користувач надає Адміністрації невиключну ліцензію для використання, включаючи відтворення, поширення, переробку, публічний показ і доведення до загального відома матеріалів, наданих Користувачем для публічного перегляду, як контенту Сайту. Користувач, який є законним Автором зазначених у цьому пункті матеріалів зберігає за собою всі майнові і особисті немайнові авторські права, згідно із законодавством України та міжнародними угодами.

5.6. Користувач погоджується не відтворювати, не повторювати і не копіювати, не продавати і не перепродавати, а також не використовувати в будь-яких комерційних цілях будь-які об'єкти інтелектуальної власності, розміщені на Сайті, крім тих випадків, коли таке право надається його законним Правоволодільцям.

5.7. Адміністрація не гарантує, що сервіси сайту будуть відповідати вимогам Користувача; надаватимуться безперервно, швидко, надійно і без помилок, а результати, які можуть бути отримані Користувачем, будуть точними і надійними.

5.8. Будь-які матеріали, отримані Користувачем із Сайту Користувач використовує на власний страх і ризик. Користувач самостійно несе відповідальність за будь-які збитки, які можуть бути нанесені комп'ютеру і/або даним в результаті завантаження і використання цих матеріалів.

5.9. Адміністрація зобов'язується повідомити Користувача про претензії 3-х осіб на розміщенні Користувачем Матеріали. Користувач зобов'язується або надати Адміністрації права на публікацію Матеріалу або видалити Матеріал.

5.10. Адміністрація має право на першу вимогу відповідного уповноваженого (правоохоронного) органу, але відповідно до чинного законодавства, надавати такому державному органу наявну інформацію про Користувача.

5.11. Користувач визнає, що Адміністрація може встановлювати обмеження у використанні сервісів Сайту.

5.12. При виявленні особи, яка здійснює дії, що кваліфікуються, як спам (тут розміщення матеріалів, що не відповідають тематиці сайту) та флуд (тут розміщення інформації, яка не має сенсу) на Сайті, Адміністрація має право блокувати Користувачу користуватися сервісами Сайту. Крім того, Адміністрація має право звернутися до правоохоронних органів із заявою про притягнення до відповідальності за подібні дії.

5.13. Адміністрація не несе відповідальності: 

6. Загальна інформація

6.1. Ця Політика є юридичним зобов'язанням, як для Адміністрації, так і для Користувача.

6.2. Користувач має право відмовитися від прийняття змін і доповнень до Політики, підготовлених Адміністрацією, що означає відмову Користувача від користуванням сервісів Сайту.

6.3. Всі можливі суперечки, що виникають з приводу/у зв'язку з виконання(м) цієї Політики, вирішуються відповідно до норм чинного законодавства України.

6.4. Ніщо в Порядку не може розумітися як виникнення між Користувачем і Адміністрацією агентських відносин, відносин співпраці, відносин по спільній діяльності, відносин особистого найму, або будь-яких інших правовідносин, прямо не передбачених цією Політикою.

6.5. Користувач, який вважає, що його права та інтереси порушені через дії Адміністрації або третіх осіб у зв'язку з розміщенням на Сайті будь-якого Матеріалу, направляє претензію до служби підтримки (ergon21@ukr.net). Матеріал буде негайно вилучено з вільного доступу на першу вимогу законного правоволодільця.

6.6. У разі прийняття нормативно-правових актів органами державної влади України, які стосуються в цілому або в частині функціонування Сайту або Сервісів, Адміністрація зберігає за собою право внесення будь-яких змін у функціонування Сервісів, спрямованих на приведення діяльності Сайту у відповідність з новими нормами.

Контакти Адміністрації - gvm@ief.org.ua або напишіть листа за адресою: вул. Панаса Мирного, 26, м. Київ, 01011, Україна.

 

Дата останнього оновлення 27  березня 2023 р.